Privacy policy

 1. Beheer
  De website stichtingworldsaver.nl staat onder beheer van Stichting WorldSaver.
 2. Gegevens van bezoekers
  2.1. Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan stichtingworldsaver.nl worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2.2. Deze gegevens hebben worden enkel gebruikt voor de statistieken van de website.
 3. Cookies
  3.1. Worldsaver.nl maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.
 4. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
  Worldsaver.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  4.1. Het verwerken van een aanvraag.
  4.2. Het sturen van e-mails die betrekking hebben op de aanvraag.
  4.3. Het (incidenteel) informeren van nieuwste ontwikkelingen rond stichtingworldsaver.nl.
 5. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de bezoeker aan stichtingworldsaver.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 6. Beveiliging
  De gegevens die de bezoeker aan stichtingworldsaver.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 7. Aanpassing van klantgegevens
  De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 8. Disclaimer
  Worldsaver.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
  Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.